Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Credit Agricole: Τα μέτρα δεν φτάνουν, Έλληνες σφίξτε και άλλο το ζωνάρι


Σε έκθεση της η Credit Agricole επισημαίνει ότι η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε βαθιά ύφεση και ότι απαιτείται ακόμα...

μεγαλύτερη προσπάθεια και λήψη νέων μέτρων προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα του προϋπολογισμού στο 7,4% το 2011.


Όπως σημειώνει , το ΑΕΠ συρρικνώνεται με ρυθμό 4,5% στο γ’ τρίμηνο του 2010, ενώ ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης δεν θα πρέπει να αναμένεται νωρίτερα από τα τέλη του 2011.


«Ο προϋπολογισμός του 2011 είναι αναμφίβολα σκληρός» σύμφωνα με την έκθεση.
«Καθώς δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο αύξησης φόρων, η έμφαση δίνεται σε δομικές αλλαγές» αναφέρεται.


«Πιθανότατα όμως, η ύφεση το επόμενο έτος θα είναι μεγαλύτερη από τις προηγούμενες εκτιμήσεις μας» προβλέπει η Credit Agricole και προσθέτει ότι η εγχώρια κατανάλωση θα συνεχίσει να «βαραίνει» την ανάπτυξη και αναμένεται να ανακάμψει προς τα τέλη του 2011, όσο η εμπιστοσύνη σταδιακά θα αποκαθίσταται και η ψυχολογία θα βελτιώνεται, κατ’ αναλογία της προόδου της δημοσιονομικής προσαρμογής.


Το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται ενώ αναμένεται λόγω της οικονομικής αδυναμίας και τις επιδείνωσης στην αγορά εργασίας, να μετριαστούν οι πληθωριστικές πιέσεις εντός του επόμενου έτους και έτσι για το 2011, η CA προβλέπει πληθωρισμό 2,0% στην Ελλάδα, από 4,6% το 2010.


Επιπλέον, αναφέρει η Credit Agricole, σε περίπτωση που οι κοινωνικές αντιδράσεις ενταθούν, δεν μπορούν να αποκλειστούν καθυστερήσεις στην υλοποίηση των άκρως απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και της δημοσιονομικής προσαρμογής.nea-online.blogspot.com